Arnemoen Gard

En arena for musikalsk, kulturelt og sosialt påfyll!

Arnemoen Gard ligger på Kjønås i Ringebu i Gudbrandsdalen. Arnemoen har vært i familien siden 12. juli 1916 og frem til årsskiftet 2006/2007 var det melkeproduksjon og seterdrift på garden. Næringsgrunnlaget på garden består i dag av grasproduksjon og salg av rundballer.


Vinteren 2018 ble låvedelen i eksisterende driftsbygning omsøkt til selskapslokale med tanke på fremtidig konsertvirksomhet. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å få dette til, og det er foretatt store investeringer for å tilfredsstille de nødvendige kravene til brannsikkerhet, universell utforming, parkering og toalettfasiliteter, samt gjort innkjøp av lyd- og lysutstyr, backline og PA-anlegg som tilfredsstiller kvalitetskravene til profesjonelle musikere og lydteknikere. 


Tilbakemeldingene fra publikum, artister og samarbeidspartnere er utelukkende positive og vi ser frem til mange fine musikkopplevelser i låven på Arnemoen.